Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu - termin upłynął 16.10.2006 r. o godz. 10.00

Data publikacji: 08-09-2006 16:50
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Miejski Ośrodek Sztuki ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu dostawczego do 3,5 tony.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu o poniżej określonych parametrach:
 
Samochód dostawczy zarejestrowany w Polsce:
     
 • masa całkowita pojazdu do 3,5 tony,
 •    
 •  ilość miejsc - 3,
 •    
 • produkcja – od 2002r.,
 •    
 • silnik wysokoprężny o pojemności do 3000 cm3,
 •    
 • moc powyżej 77 kW,
 •    
 • wymagana książka przeglądów serwisowych,
 •    
 • wyposażenie: poduszka kierowcy, ABS, szyby otwierane elektrycznie, centralny zamek sterowany z pilota, immobiliser i alarm,
 •    
 • wspomaganie kierownicy.
 
2. Pojazd bezwypadkowy.
 
3. Ocena stanu technicznego oferowanego pojazdu dokonana przez rzeczoznawcę wybranego przez oferenta (koszt usługi pokrywa oferent). Dodatkowo przed podpisaniem umowy wskazany przez zamawiającego rzeczoznawca dokona oceny stanu technicznego pojazdu oferowanego przez wybranego wykonawcę na koszt zamawiającego.
W przypadku wykrycia przez rzeczoznawcę wskazanego przez zamawiającego wad innych niż te wskazane w ofercie, oferent zobowiązany jest do ich usunięcia na koszt własny, w terminie wskazanym przez zamawiającego.
 
4. Zainteresowani oferenci (ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) proszeni są o odbiór specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Dziale Księgowości pokój nr 9 Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp., ul. Pomorska 73. Powyższa specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej http://www.mosart.bip.gorzow.pl
 
5. Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 15.11.2006r.
 
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 wraz z późn. zm.).
 
7. Przy wyborze oferty Miejski Ośrodek Sztuki kierować się będzie poniższymi kryteriami:
a) cena                                                                            60%
b) stan techniczny pojazdu, wyposażenie dodatkowe              20%
c) przebieg, rok produkcji                                                   20%
 
8. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp., ul. Pomorska 73 do 16.10.2006 r. do godz. 1000
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
 
 
 
Danuta Błaszczak
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sztuki

 

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 22-01-2015 11:50 przez
czytany: 1173

Rejestr zmian