Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kontrole 2010

Data publikacji: 24-08-2010 09:25

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI

WNIOSKI
I ZALECENIA

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ

 1.

13-14 lipca 2010 r.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

 

Pani Karolina Antczak - Gnutek,

pracownik Wydziału Spraw Społecznych,
na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., WOR.III.0113/357/10

Sprawdzenie prawidłowości i celowości wydatkownia środków finansowych pochodzących z dotacji w ramach realizacji zadań publicznych w latach 2006-2010 przez Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli obejmował następujące umowy:

- Umowa Nr 17 z dnia 15 czerwca 2006r. - Organizacja i realizacja dwóch turnusów po 6 dni każdy dla dzieci w wieku szkolnym od 7 do 12 roku życia pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym, z problemem alkoholowym pt. "WAKACJOIMAGINACJE";

- Umowa Nr 6/08 z dnia 14 marca 2008r. - Przeprowadzenie cyklu zajęć psychologiczno - edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków Pogotowia Opiekuńczego pt. "TRUDNE TEMATY";

- Umowa Nr 20/08 z 17 marca 2008r. - Przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatów skierowanych do dzieci spędzających wakacje w mieście pt. "WAKACJOIMAGINACJE";

- Umowa NR 49/09 z dnia 02 marca 2009 r. - Przeprowadzenie cyklu zajęć psychologiczno - edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków Pogotowia Opiekuńczego pt. "TRUDNE TEMATY";

- Umowa nr 48/09 z dnia 23 marca 2009r. - Przeprowadzenie cyklu warsztatów skierowanych do dzieci spędzających wakacje w mieście pt. "WAKACJOIMAGINACJE";

- Umowa nr 01/AZ/10 z dnia 15 marca 2010r. - Prowadzenie cyklu warsztatów dla młodzieży pt. "TRUDNE TEMATY".

W wyniku kontroli ustalono, iż zgodnie z zapisami umów na realizację zadań publicznych środki finansowe zostały wydatkowane prawidłowo tj. wg klasyfikacji kosztów zawartych ww. umowach. Zadania zostały zrealizowane poprawnie

 

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-01-2015 11:32 przez
czytany: 1211

Rejestr zmian