Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż foteli kinowych. Nie podlega Ustawie

Data publikacji: 26-10-2017 00:00

I. Nazwa i adres Sprzedającego

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 5993173486, REGON: 360420915

II. Informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż foteli kinowych (70 szt. foteli pojedynczych i 2 szt. Foteli Love seats) stanowiących wyposażenie sali kinowej.
Nie dopuszcza się zakupu części foteli.
Przedmiotem sprzedaży są fotele kinowe „Olimp T 101” – obicie: mikrofaza, SUEDINE w kolorze aubergine.
Wymiary pojedynczego fotela: moduł 53 cm przy wysokości całkowitej fotela 102 cm, wysokość siedziska 44,5 cm.
Wymiary Love seat: wysokość siedziska 43 cm, wysokość całkowita fotela 102, szerokość 113 cm
W oparciu fotela zastosowano łączenia materiału obiciowego z pianką nośną za pomocą formowania próżniowego (bez użycia kleju, zszywek, pokrowców itp.). Idealny profil formatki oparcia w kształcie „kubełka” daje widzowi poczucie wpasowania się w fotel. Dla zwiększenia trwałości podłokietników do ich produkcji użyto miękkiego tworzywa z integralnym uchwytem na kubek. Fotele posiada osłonę oparcia wykonaną z odpornego tworzywa-polipropylenu, która chroni przed zabrudzeniami (np. kopaniem).  Na końcach rzędów znajdują się tapicerowane panele boczne z numerkami rzędów haftowanymi komputerowo (I rząd -8 foteli, II-VII rzędu- 11 foteli).
Oferowane fotele wyprodukowano w 2009r.
UWAGA! Kupujący przetransportuje (i ewentualnie zutylizuje) kupione fotele na własny koszt.

III. Termin odbioru przedmiotu sprzedaży

Kupujący przetransportuje najpóźniej do dnia 24.11.2017r.

IV. Tryb postępowania

Przetarg ofertowy. Wartość przedmiotu sprzedaży nie przekracza 30.000 euro. Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

V. Kryteria i sposób oceny ofert

Nabywcą zostanie uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu foteli spośród ofert niepodlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg zostanie przeprowadzony w formie licytacji między tymi oferentami. (W tym przypadku sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu odbioru przedmiotu sprzedaży). O miejscu i terminie licytacji zostaną powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty niezwłocznie zawiadomiony zostanie oferent.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty

Ofertę na zrealizowanie zamówienia można złożyć na Formularzu oferty – załącznik nr 1.
1.1. w formie pisemnej ( osobiście lub listownie – liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sztuki) Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta kupna foteli kinowych” Oferty składa się w siedzibie Sprzedającego (Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sztuki), ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp. lub
 formie elektronicznej (skan formularza oferty) na adres info@mosart.pl
Oferty należy składać do dnia 10.11.2017r. do godz. 12.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2017 r. o godz. 12.30,

VIII. Kontakt ze Sprzedającym

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela: Kierownik Działu Kultury Filmowej- Iwona Bartnicka, tel. (95) 733-25-56, e-mail: bartnicka@mosart.pl

IX.Pozostałe postanowienia i informacje

Sprzedający zastrzega sobie, prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.
Sprzedający zastrzega sobie, prawo do zmiany warunków niniejszego przetargu. W tym przypadku informacja o zmianach zostanie umieszczona na stronie Sprzedającego
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. nie może być pociągnięty do odpowiedzialności
z jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem
i dostarczeniem oferty.  
Kupujący dokona płatności za nabyty towar gotówką w kasie MOS lub przelewem w dniu zakupu foteli po wystawieniu faktury przez Sprzedającego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy sprzedaży

 

  Formularz_ofertowy.docx

 Wzor_umowy_sprzedazy.docx

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-04-2018 14:34 przez
czytany: 668

Rejestr zmian