Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI.

Data publikacji: 01-06-2015 00:00

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Sztuki nadanym uchwałą nr LXXV/826/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4.ust. 2. otrzymuje brzmienie:

"Adres MOS: ul. Pomorska 73; 66-400 Gorzów Wlkp."

2) w § 9 uchyla się ust.4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 Zmiana_statutu_MOS_29_01_2020.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 23-06-2015 10:04 przez
czytany: 4364

Rejestr zmian

Zobacz Również: