Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

STATUS PRAWNY - dotyczy instytucji przed połączeniem

Data publikacji: 26-03-2013 14:41

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną. Organem założycielskim jest Rada Miasta Gorzowa Wlkp. Działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz 123 z późn. zm.) oraz postanowień statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr LXII/476/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku.

opublikował:
ostatnie zmiany: 27-01-2015 15:10 przez
czytany: 2964
Rejestr zmian