Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Data publikacji: 22-02-2024 00:00

 Zarządzenie nr 4/2021

  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sztuki

   z dnia 9.02.2021 

 w  sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego

Miejskiego Ośrodka Sztuki

                                                                                                                                                             § 1

Na podstawie art.13 ust.3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) wprowadzam nowy Regulamin organizacyjny Miejskiego Osrodka Sztuki, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                                                                             § 2

Zmiany w Regulaminie organizacyjnym wchodzą w życie z dniem 9.02.2021 r.

                                                                                                                                                              § 3

Z dniem 9.02.2021 r. traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin organizacyjny wprowadzony w życie Zarzadzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sztuki nr 1/2018 z dnia 3.01.20218 r. wraz z późniejszymi zmianami. REGULAMIN_ORGANIZACYJNY.pdf

 REGULAMIN_ORGANIZACYJNY.zip

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-05-2024 13:25 przez
czytany: 21
Rejestr zmian